I Studiecaféen lægger vi vægt på, at skabe NETVÆRK eleverne imellem.

Vi synes, det er vigtigt at guide eleverne til voksenlivet; fortælle om hvordan man gebærder sig på café, museum, i bybussen, supermarkedet m.m.

Vi vægter fællesskabet.

Til ungdomslivet hører ven/veninde sammenkomster og vi giver gerne en hjælp til at arrangere sammenkomster.

Vi vægter god omgangstone og opførsel. Den personlige udvikling for den enkelte elev er vigtig.

Derfor forsøger vi at lave aktiviteter og udfordringer, der tager hensyn til den enkelte udviklingstrin.

Brobygningen yder støtte til elever, der har brug for ekstra opmærksomhed i overgangsfasen fra STU til Job.

Nogle elever har brug for ekstra støtte i overgangsfasen fra STU til Job, for at klare en selvstændig livsførelse og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Overgangen fra trygge strukturerede rammer på STU til større ansvar for eget liv har vist sig at være særligt udfordrende for mange.

Når graden af støtte og opmærksomhed mindskes, mister flere initiativet til aktiv deltagelse, når det gælder arbejde, fritid og socialt samvær.

Andre unge kan have brug for støtte til at leve op til forventninger om pligter og krav, der skal efterleves i forhold til skole, job, mødestabilitet, døgnrytme, spisetider, kostvaner, rusmidler, hygiejne, god opførsel osv.

STU Skivefjords brobygning tilbyder den støtte til:

  • Elever der ved afslutningen af STU, dog højest et år efter endt uddannelse, har behov for en særlig indsats.
  • Elever der i en periode ikke magter at følge en hel STU og eventuelt holder pause på uddannelsen.

Sidst opdateret

15.02.2024

Ansvarlig redaktør