Vores ugeskema

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Linjemodul

Værkstedsfag

Linjemodul

Værkstedsfag

Morgensamling

Linjemodul

Værkstedsfag

Linjemodul

Værkstedsfag

Linjemodul

Idræt og svømning

Værkstedsfag

Værkstedsfag

Idræt og svømning

A-linjen henvender sig til de elever, der har størst behov for praktisk og personlig støtte.

Der er fokus på undervisning i sprog/kommunikation, bevægelse/motorik, praktisk hverdagsmatematik, dansk, skolekøkken/indkøb og Almindelig Daglig Livsførelse (ADL).

I ADL på A-linjen fokuseres der bl.a. på undervisning indenfor hverdagsaspekter så som ungdomsliv og relationer, fritidsliv, sundhed, personlig hygiejne og madlavning.

ADL er desuden et obligatorisk værkstedsfag for alle elever på STU Skivefjord.

Undervisningen er altid individuelt tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov, ønsker, kompetencer og individuelle mål.

 

 

B-linjen har fokus på den faglige undervisning i dansk, matematik, samfunds-, natur- og sprogfag. Undervisningen er altid individuelt tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov, ønsker, kompetencer og individuelle mål.

Desuden undervises der i socialfag.

I socialfag på STU Skivefjord fokuseres der på at lære eleverne sociale færdigheder og øge deres evne til at interagere med andre. Dette kan omfatte træning i kommunikation, samarbejde, konfliktløsning og selvregulering. Formålet er at hjælpe eleverne med at udvikle de færdigheder, de har brug for, for at kunne trives og fungere i dagligdagen.

Der tages udgangspunkt i autismespecifikke pædagogiske metoder. Alle elever har et individuelt tilpasset ugeskema. Forudsigelighed, struktur og tydelige forventninger giver den ro og tryghed, der er nødvendig for at eleven kan trives, fungere socialt og udvikle sig fagligt. 

Vi tilbyder fysiske rammer, der tilgodeser de studerenes specifikke behov for at kunne veksle mellem små stillerum med afskærmede individuelle arbejdspladser og fællesrum hvor hele linjen kan samles.

C-linjen er en praktisk linje med vægten lagt på værksteder og praktik.

På C-linjen tilbydes der faglig almen undervisning i klassen som dansk, praktisk regning/matematik og samfundsfag.
Tirsdag og torsdag har eleverne på C-linjen mulighed for at tilvælge en række værkstedshold.

Linjen har tilknyttet to lærere og en pædagog som varetager undervisningen af eleverne.

Der tilbydes på tværs af de tre linjer værkstedsundervisning tirsdag og torsdag.

Den unge vælger værksted efter interesse og målsætning i egen forløbsplan.

Værkstedsundervisningen tilrettelægges så den understøtter den unges praktik og senere beskæftigelse efter afsluttet STU.

Der tilbydes i dette skoleår følgende værksteder:

  • Køkken/madfremstilling
  • Grønt pedelværksted
  • Multimedier
  • Billedkunst/Upcycling
  • Gruppepraktik på Idé-Pro og Salling Autogenbrug
  • ADL-værksted
  • Fagligt værksted - ekstra dansk og matematik

 

Her kan du læse mere om reglerne for befordring til og fra STU

Har du samlet mindre end 22 kilometer til skole og hjem igen, skal du selv sørge for transport til og fra Skole.

Mange elever vælger at gå eller cykle.

Har du samlet mere end 22 kilometer til skole og hjem igen, betaler STU Skivefjord kørsel med offentlig transport.

Elever med den ordning får et årskort til bus.

I den forbindelse skal du have taget et pasfoto, som sendes på mail til skolen i god tid inden skolestart, helst inden den 1. juni.

Har du et særligt kørselsbehov til og fra skole, planlægger og betaler STU Skivefjord kørsel med eksempelvis taxa eller bus.

Ved særligt kørselsbehov forstås, at du eksempelvis er kørestolsbruger, eller på grund af psykiske problemstillinger ikke kan benytte offentlig transport.

STU Skivefjord foretager vurdering af særligt kørselsbehov på baggrund

af lægeerklæring eller anden sagkyndig udtalelse.

Taxa er altid fra og til hjemadresse eller fast aflastningsadresse.

Er du bevilget kørsel med taxa, er det vigtigt at vognmanden informeres om særlige forhold som epilepsi, sukkersyge, køresyge og andet.

Er du forhindret i at møde i skole ved eksempelvis sygdom, er det vigtigt at afmelding sker til både vognmand og skole.

Skolens kørselsansvarlige skal have besked om planlagte kørselsændringer som aflastning og andet i så god tid som muligt.

Henvendelse til Kirsten Dalsgaard på telefon 9915 7600 eller på kdkr@kivekommune.dk 

Tidspunkt for afhentning og aflevering hjemme kan variere få minutter i forhold til trafik, vejr øvrige elevers praktikker, sygdom osv.

Reglerne for befordring kan læses her på Undervisningsministeriets hjemmeside i kapitel 7.

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør