A-linjen henvender sig til de elever, der har størst behov for praktisk og personlig støtte.

Undervisningen er praktisk orienteret, og har særligt fokus på sprog/kommunikation, motorik/bevægelse, kreative udtryksformer, Køkken og indkøb, oplevelser, ekskursioner, sansning, stimulation samvær m.m.

Værkstedshold tirsdag og torsdag samt idræt, svømning, morgensamling emnedage og studieture er fælles med skolens øvrige elever på B- og  C-Linjen.

På B-Linjen er der fokus på almene fag som dansk, regning/matematik, samfundsfag og engelsk.

På B-linjen kombineres de almene fag dansk, regning, matematik, samfundsfag ofte med forskellige digitale medier som film og billedredigering. Elever på B-Linjen har desuden mulighed for at tilvælge værkstedshold tirsdag og torsdag.

Linjen henvender sig til elever der har særligt brug for ro og tid til fordybelse.

Linjen har tilknytte to lærere og en pædagog der varetager undervisningen af eleverne.

C-linjen er en praktisk linje med vægten lagt på værksteder og praktik.

På C-linjen tilbydes der faglig almen undervisning i klassen som dansk, praktisk regning/matematik og samfundsfag.
Tirsdag og torsdag har eleverne på C-linjen mulighed for at tilvælge en række værkstedshold.

Linjen har tilknyttet to lærere og en pædagog som varetager undervisningen af eleverne.

Der tilbydes på tværs af de tre linjer værkstedsundervisning tirsdag og torsdag.

Den unge vælger værksted efter interesse og målsætning i egen forløbsplan.

Værkstedsundervisningen tilrettelægges så den understøtter den unges praktik og senere beskæftigelse efter afsluttet STU.

Der tilbydes i dette skoleår følgende værksteder:

  • Grønt pedelværksted
  • Kantinedrift
  • Køkken
  • Design og produktion
  • Kioskdrift
  • Gruppepraktik i Fakta 

 

Her kan du læse mere om reglerne for befordring til og fra STU

Har du samlet mindre end 22 kilometer til skole og hjem igen, skal du selv sørge for transport til og fra Skole.

Mange elever vælger at gå eller cykle.

Har du samlet mere end 22 kilometer til skole og hjem igen, betaler STU Skivefjord kørsel med offentlig transport.

Elever med den ordning får et årskort til bus.

I den forbindelse skal du have taget et pasfoto, som sendes på mail til skolen i god tid inden skolestart, helst inden den 1. juni.

Har du et særligt kørselsbehov til og fra skole, planlægger og betaler STU Skivefjord kørsel med eksempelvis taxa eller bus.

Ved særligt kørselsbehov forstås, at du eksempelvis er kørestolsbruger, eller på grund af psykiske problemstillinger ikke kan benytte offentlig transport.

STU Skivefjord foretager vurdering af særligt kørselsbehov på baggrund

af lægeerklæring eller anden sagkyndig udtalelse.

Taxa er altid fra og til hjemadresse eller fast aflastningsadresse.

Er du bevilget kørsel med taxa, er det vigtigt at vognmanden informeres om særlige forhold som epilepsi, sukkersyge, køresyge og andet.

Er du forhindret i at møde i skole ved eksempelvis sygdom, er det vigtigt at afmelding sker til både vognmand og skole.

Skolens kørselsansvarlige skal have besked om planlagte kørselsændringer som aflastning og andet i så god tid som muligt.

Henvendelse til Kirsten Dalsgaard på telefon 9915 7600 eller på kdkr@kivekommune.dk 

Tidspunkt for afhentning og aflevering hjemme kan variere få minutter i forhold til trafik, vejr øvrige elevers praktikker, sygdom osv.

Reglerne for befordring kan læses her på Undervisningsministeriets hjemmeside i kapitel 7.

Sidst opdateret

27.10.2021

Ansvarlig redaktør